Forskningens roll i samhället

Carl von Linné, Anders Celsius, Christopher Polhem och Alfred Nobel. Listan över svenska forskare, vetenskapsmän och uppfinnare som varit verksamma genom historien har varit ganska lång, framför allt med tanke på vårt lands blygsamma befolkning. Men hur ser det egentligen ut idag?

Folkpartiet, vars ledare Jan Björklund är utbildningsminister, gick till val på att Sverige skulle bli ett land som inte bara delade ut Nobelpris, utan även vann dem. Att Tranströmer tilldelades Nobelpriset i litteratur ansågs antagligen inte tillräckligt, och man kan också anmärka på att verbet ”vinna” användes i sammanhanget. Nobelpriset är inte en tävling, utan en utmärkelse.

Som en del i Folkpartiets, och därmed även resten av alliansens, vallöfte höjs nu anslagen till forskning, bland annat inom området life science, som anses ha en stor tillväxtpotential, inte minst eftersom man hoppas att forskning inom detta område ska kunna hitta botemedel mot bl.a. Alzheimers sjukdom. De ökade anslagen till forskningen kommer att vara i storleksordningen nio miljarder kronor per år, och välkomnas föga förvånande av såväl högskolorna som av näringslivet.

Humaniorans roll

Samtidigt tornar många moln upp sig på forskningens himmel. Ett orosmoment är de minskade anslagen till humaniora. Många hävdar att det är just humanioran som kan hjälpa oss att förstå exempelvis varför vissa beslutsfattare ignorerar miljöproblem. I humaniora ingår även språk, och språkundervisningen på de svenska universiteten har länge varit satt på undantag. Man behöver inte vara någon framstående matematiker för att räkna ut att det här ställer till problem för den som vill forska utomlands. Det är inte säkert att det kommer vara i den engelskspråkiga världen som resurserna kommer att finnas i framtiden. Istället kan det mycket väl bli Ryssland, Kina eller Brasilien som lockar framtidens forskarelit. Och även om det inte blir så, kommer samarbete mellan forskare i olika länder att vara en viktig faktor för att komma fram till nya, epokgörande upptäckter.